Hiilivuoanalysaattori

Hiilivuoanalysaattori ja respiraatioanalysaattorit  ovat joko manuaalisia tai automaattisia tuulettuvia CO2 kammioita. Rakenteeltaan maahengityskammio ja hiilivuokammio ovat pääasiassa samanlaisia, mutta materiaalit ja sensorivalikoima poikkeavat jonkin verran. Hiilivuokammio on kuvasta poiketen valoa läpäisevä runko. Lisäksi kammion sisältä mitataan valon voimakkuus. Respiraatiokammio on ns. pimeä tai himmennetty ja sillä mitataan maahengitystä. Hiilivuokammiolla mitataan nettovaihtoa (NEE). NEE mittauksessa otetaan huomioon kasvien yhteytys ja maahengitys. Maahengityskammiolla mitataan pelkästään maaperästä vapautuvia kaasuja.

Kammiot  lähettävät mittausdataa automaattisesti pilveen, jossa suoritetaan datan prosessointi, analysointi ja visualisointi. Pilvessä toimiva datan prosessointijärjestelmä tarjoaa kehittyneet työkalut maaperä- ja sääolosuhdedatan ja kammiomittausdatan yhdistelyyn, visualisointiin ja analysointiin sekä avoimen rajapinnan datan siirtoon.

Vakiomallit ovat 78 ja 108 cm korkeita. Kammioiden ”hyötykorkeus” on 70 ja 100 cm. Hyötykorkeus tarkoittaa tutkittavan kasvuston maksimikorkeutta.

Yleensä kammiot räätälöidään tutkimuskohteen tarpeiden mukaisesti. Sensorivalikoima, automaatio, himmennys ja monet muut yksityiskohdat valitaan tutkimustavoitteiden ja budjetin mukaan.

CO2 mittatarkkuus ja kaasujen sekoittuminen tarkistetaan ja kalibroidaan mittapöydällä kalibrointikaasun avulla ennen järjestelmän käyttöönottoa. Vertailumittauksissa projektin kaikki kammiot asetetaan samoihin lähtöarvoihin.

Hiilipuu sivustolta löytyy peruskäsitteistöä ja muuta mielenkiintoista tietoa hiilen sidonnasta.

Käyttökohteet

Hiilivuoanalysaattorit ja respiraatioanalysaattorit ovat käytössä hiilensidonnan todentamismittauksissa pelloilla ja metsissä.

Hiilensidonnan todentaminen on tullut tärkeäksi erilaisissa ympäristön tutkimusprojekteissa. Esim. viljelymaan tai metsän päästöjen tutkimus tai viljely- tai metsänhoitomenetelmien vaikutusten arviointi.

Datapalvelut

Mittaustiedot siirretään valtakunnallisen LoraWAN verkon välityksellä Datasense skaalautuvaan pilvipalveluun. Lähes koko Suomen kattava verkko mahdollistaa sensorin asennuksen käytännössä lähes minne tahansa.

Datasensen pilvi huolehtii datan pitkäaikaistallennuksesta ja siellä toimii myös valvomo, josta näet mittaustulokset lähes reaaliajassa ja jolla voit asettaa hälytykset ja varoitukset, analysoida dataa, ohjata laitteita ja ajaa raportteja automaattisesti. Datasensen palveluihin kuuluvat myös verkon ja laitteiden vikavalvonta, tekninen tuki, asennukset ja neuvonta.

Kysy asiantuntijoilta tai pyydä tarjous. Suunnitellaan yhdessä paras ratkaisu.

Ympäristötutkimus ja kasvihuonekaasujen mittaukset
jari.hakkarainen@datasense.fi +358 40 5022740

Sisäilma, kiinteistöt ja asbestin purkutyömaat
timo.maaranen@datasense.fi +358 40 5170112