Eddy järjestelmät

Pyörrekovarianssimenetelmä (eddy covariance EC) mittaa hiilidioksidi- ja vesimolekyylien (haihdunta) virtausta ilmakehän rajakerroksessa. EC järjestelmä ottaa 10 näytettä sekunnissa ilman pystysuuntaisista virtauksista. Kun nousevan virtauksen CO2 pitoisuus on pienempi, kuin laskusuuntaisen, foto-synteesi sitoo enemmän hiiltä, kuin kasvit ja maa päästävät. EC menetelmä on luotettavin ja tarkin laajojen alojen (>1 ha) hiilenkierron tutkimuksessa käytetty menetelmä.

EC-asema toimii automaattisesti vähäisellä huoltotarpeella. Dataa tulee runsaasti ja osa datasta on kohinaa ja häiriöitä, jotka pyritään poistamaan automaattisesti. Data siirtyy automaattisesti modeemin välityksellä Datasense pilveen, jossa suoritetaan datan varastointi, prosessointi, analysointi ja visualisointi.

Aikasarjoissa on aina sään  ja peltotapatumista johtuvia aukkoja ja häiriöitä. Aukkojen täyttäminen tehdään mallintamalla (gap filling), häiriöiden tulkinta ja analyysi vaativat erityisosaamista, menetelmien ja olosuhteiden tuntemusta. 

Käyttökohteet

Hiilenkierron tutkimusprojektit pelloilla, metsissä ja urbaanissa ympäristössä. Ympäristöviisaiden viljelymenetelmien vertailututkimukset

Systeemi-integraatio, ylläpito- ja datapalvelut

Mittaustiedot siirretään valtakunnallisen mobiiliverkon välityksellä Datasensen skaalautuvaan pilvipalveluun. 

Datasensen pilvi huolehtii datan pitkäaikaistallennuksesta ja siellä toimii myös valvomo, josta näet laitteiden tilan ja mittaustulokset lähes reaaliajassa. Valvomon avulla voit asettaa hälytykset ja varoitukset, analysoida dataa, ohjata laitteita ja ajaa raportteja automaattisesti. Datasensen palveluihin kuuluvat myös verkon ja laitteiden vikavalvonta, tekninen tuki, asennukset ja neuvonta.

Datasense integroi eri valmistajien  sensorit, loggerit, reunalaskennan ja pilvipalvelut toimivaksi kokonaisuudeksi. Tarjoamme myös järjestelmien vikavalvonnan, ennakko- ja määräaikaishuollot.

  Sensetiimi valmiina auttamaan

  Ota yhteyttä. Kysy lisää asiantuntijoilta tai pyydä tarjous. Suunnitellaan yhdessä paras ratkaisu.

  Ympäristötutkimus ja kasvihuonekaasujen mittaukset

  jari.hakkarainen@datasense.fi +358 40 5022740 

  Sisäilma, rakennukset ja asbestin purkutyömaat 

  timo.maaranen@datasense.fi +358 40 5170112