Sisäilman laatu

Sisäilman laatu – ja rakennusten terveyden valvontaratkaisumme räätälöidään asiakkaidemme tarpeiden mukaisesti. Lämpötila, kosteus, hiilidioksidipitoisuus ja paine-ero. Negatiivisen paine-eron valvontapalvelu rakennus- ja asbestinpurkutyömaille ja rakennusten tilojen paine-eron valvontaan hälytyksillä ja automaattisella raportoinnilla.

Uusia sisäilman laadun laitteita saapunut verkkokauppaan muun muassa multi-mittauslaite, joka mittaa CO2, TVOC,  suuhteellinen kosteus, lämpötila, näkyvää valoa, infrapunaa-ir ja aktiivisuutta huoneessa. Laitteella valvotaan kiinteistön sisäilman laatua, sekä kriittisyyttä rakenteiden kosteudelle. Havaintoja tehdään myös ihmismäärästä, siivouksen tai materiaalien TVOC päästöistä ja ilmastoinnin riittävyydestä virkeydelle. Kaikille muuttujille asennetaan hälytysraja tarvittaessa. Hälytys tulee asiakkaan määrittämiin puhelimiin tai sähköposteihin.

Ilman laatuparametrien vuorokausinäkymä

Rakennusfysiikkaa ja sisäilman laatua valvotaan käyttämällä lisäksi tarkkoja paine-ero ja porareikämittareita. Kyseisillä loggaus-mittauksilla nähdään miten rakennuksen ja sen rakenteiden paine- ja kosteustekninen käyttäytyminen muuttuu. Jos esimerkiksi olosuhde menee homeen kasvualueelle, järjestelmä lähettää hälytyksen haluttuun paikkaan. Data on pilvipalvelussa tallessa syvempää analyysiä tai raaka datan latausta varten.

sisäilman laatu IoT logger @DatasenseFI paine-ero RH% porareikä mittaus asbestityömaa
TVOC ja CO2 kuvaaja
sisäilman laatu IoT logger @DatasenseFI paine-ero RH% porareikä mittaus asbestityömaa
Ilman laatuparametrien vuorokausinäkymä

Laitteitamme ovat valvomassa sisäilman laatua ja rakennusfysiikkaa julkisissa rakennuksissa muun muassa Salossa, Rudolf Steiner koulussa, teollisuusrakennuksissa ja yksityisillä henkilöillä. Riippuen asiakkaan tarpeista valvotut parametrit ovat esimerkiksi: CO2, TVOC, partikkelit, lämpötila. Mittausten avulla varmistetaan ilmanvaihdon riittävyys ja hiilidioksiditasojen pysyminen riittävän alhaalla. Laitteita käytetään myös pakkasvahtina tai epänormaalin liikkumisen hälyttämiseen.

Palveluitamme ovat myös laitteiden ja sensoreiden sijoittelu sekä asentaminen. Datasense tutkii hyvät paikat sensoreille esimerkiksi vaipan yli tapahtuvan paine-eron mittaukseen tai riskirakenteen kosteuden valvontaan. Pintalaitteiden asennuksessa on hyvä tietää talon ilmankierron suunnat ja määrät. Pintalaitteilla seurataan välillisesti myös rakennuksen kuivumista ja kostumista. Laitteiden asentamisesta ja datapalveluista Datasensellä on viiden vuoden kokemus.

Tarjoamme palveluihimme myös leasing mahdollisuuden, voit kysyä tarjouksen esimerkiksi kertaluontoiseen tutkimusprojektiin tai pidemmäksi ajaksi.

Sisäilman laatu laitteita

Paine-ero mittalaite

Sisäilmanlaatu all-in-one

Tarkka kosteus ja lämpötila