Indoor air quality

Our indoor air quality and building health monitoring solutions are tailored to the needs of our customers. Temperature, humidity, carbon dioxide content and pressure difference. Negative differential pressure monitoring service for construction and asbestos demolition sites and differential pressure monitoring of building premises with alarms and automatic reporting.
New indoor air quality equipment has arrived to our online store including a multi-measuring device that measures CO2, TVOC,  relative humidity, temperature, visible light and infraredir and room activity. The device can be used to monitor the indoor air quality of the property as well as the criticality for the humidity of the structures. Observations can also be made about the number of people, cleaning or TVOC emissions from materials and the adequacy of air conditioning for human vitality CO2. An alarm limit can be set for all variables if required. The alarm will be sent to customer-specified phones or emails. 
Building physics and indoor air quality can also be monitored by using accurate differential pressure and borehole gauges with these logging measurements to see how the technical behavior of the building and its structures change in pressure and humidity. For example, if the condition goes to a mold growth area, the system sends an alarm to the desired location. The data is stored in the cloud logger for deeper analysis or raw data download.
Our equipment is monitoring indoor air quality and building physics in public buildings, in Salo, Rudolf Steiner School in both industrial buildings and private individuals. Depending on the customer's needs, the control can be clean air quality: CO2, TVOC, particles, temperature. Adequacy of air conditioning is monitored, among other things, by keeping carbon dioxide levels low enough. The devices can also be used as a frost guard or to alarm abnormal movement.

Uusia sisäilman laadun laitteita saapunut verkkokauppaan muun muassa multi-mittauslaite, joka mittaa CO2, TVOC,  suuhteellinen kosteus, lämpötila, näkyvää valoa, infrapunaa-ir ja aktiivisuutta huoneessa. Laitteella valvotaan kiinteistön sisäilman laatua, sekä kriittisyyttä rakenteiden kosteudelle. Havaintoja tehdään myös ihmismäärästä, siivouksen tai materiaalien TVOC päästöistä ja ilmastoinnin riittävyydestä virkeydelle. Kaikille muuttujille asennetaan hälytysraja tarvittaessa. Hälytys tulee asiakkaan määrittämiin puhelimiin tai sähköposteihin.

Daily view of air quality parameters

Rakennusfysiikkaa ja sisäilman laatua valvotaan käyttämällä lisäksi tarkkoja paine-ero ja porareikämittareita. Kyseisillä loggaus-mittauksilla nähdään miten rakennuksen ja sen rakenteiden paine- ja kosteustekninen käyttäytyminen muuttuu. Jos esimerkiksi olosuhde menee homeen kasvualueelle, järjestelmä lähettää hälytyksen haluttuun paikkaan. Data on pilvipalvelussa tallessa syvempää analyysiä tai raaka datan latausta varten.

sisäilman laatu IoT logger @DatasenseFI paine-ero RH% porareikä mittaus asbestityömaa
TVOC and CO2 graph
sisäilman laatu IoT logger @DatasenseFI paine-ero RH% porareikä mittaus asbestityömaa
Daily view of air quality parameters

Laitteitamme ovat valvomassa sisäilman laatua ja rakennusfysiikkaa julkisissa rakennuksissa muun muassa Salossa, Rudolf Steiner koulussa, teollisuusrakennuksissa ja yksityisillä henkilöillä. Riippuen asiakkaan tarpeista valvotut parametrit ovat esimerkiksi: CO2, TVOC, partikkelit, lämpötila. Mittausten avulla varmistetaan ilmanvaihdon riittävyys ja hiilidioksiditasojen pysyminen riittävän alhaalla. Laitteita käytetään myös pakkasvahtina tai epänormaalin liikkumisen hälyttämiseen.

Palveluitamme ovat myös laitteiden ja sensoreiden sijoittelu sekä asentaminen. Datasense tutkii hyvät paikat sensoreille esimerkiksi vaipan yli tapahtuvan paine-eron mittaukseen tai riskirakenteen kosteuden valvontaan. Pintalaitteiden asennuksessa on hyvä tietää talon ilmankierron suunnat ja määrät. Pintalaitteilla seurataan välillisesti myös rakennuksen kuivumista ja kostumista. Laitteiden asentamisesta ja datapalveluista Datasensellä on viiden vuoden kokemus.

Tarjoamme palveluihimme myös leasing mahdollisuuden, voit kysyä tarjouksen esimerkiksi kertaluontoiseen tutkimusprojektiin tai pidemmäksi ajaksi.

Indoor air quality equipment

Paine-ero mittalaite

Sisäilmanlaatu all-in-one

Tarkka kosteus ja lämpötila