Vesihuolto.online

Meneillään on vesihuollon digiloikka, joka mahdollistaa kustannussäästöjä mm. parantamalla vedenjakelun turvallisuutta ja hallittavuutta. Datasensen Vesihuolto.online -ratkaisulla mahdollistat:

  • 4-6% tarkemman kulutuksen mittauksen
  • lukematietojen automaattisen siirron laskutukseen
  • vedenjakelun valvonnan
  • vedenjakelun sulkemisen
  • hälytykset vesivuodoista

Vesihuolto.online on tällä hetkellä käytössä Salon Vedellä. Käyttökokemuksista kertoo Salon Veden toimitusjohtaja Kalle Virtanen seuraavasti:

Digitaaliset vesimittarit, etäohjattavat venttiilit ja uudet kaukoverkkoteknologiat mahdollistavat aivan uudentasoisen vedenjakelun hallinnan. Tämä on suunta johon, mennään vaiheittain. Pilottiprojektissa Datasense on tuonut hyvin esille kokonaisuuden, joka pitää ottaa huomioon digiloikassa. Samoin erilaiset uusien teknologioiden uhat ja riskit on tuotu hyvin esille.

Salon veden toimitusjohtaja Kalle Virtanen

 

Liikelaitos Salon Vesi logo

Salon Vesi

Liikelaitos Salon Veden päätehtävänä on toimittaa asiakkailleen korkealaatuista puhdasta vettä sekä hoitaa jätevesien viemäröinti ja jätevesien puhdistus tehokkaasti.

Hydroko logo

Hydroko

Connecting water to life.