IoT Dashboard

Toteutimme Projektinstolle IoT-kokonaisuuden, sisältäen anturiratkaisun suunnittelun, verifioinnin, sekä datan siirtämisen pilvipalveluun. Käyttöön valituista sensoreista paine-erojen seuranta on erityisen tärkeätä rakennusfysiikalle ja siten kosteudenhallinnalle rakenteissa. Myös suhteellinen kosteus, materiaalin läpäiseväisyys ja lämpötilatieto tarvitaan fysikaaliseen mallinnukseen.

Konseptia asiakkaamme käyttää korjaustarpeessa olevaan 100v. hirsitaloon, jota korjataan nykymääräysten mukaiseksi. Antureita asennetaan alapohjatilaan (ns. rossipohja), alapohjan lattiarakenteisiin, seinärakenteisiin ja yläpohjatilaan, sekä yläpohjan kattorakenteisiin. Talon remonttisuunnitelmissa on kiinnitetty myös erityistä huomiota energiatehokkuuden parantamiseen, sekä uusiutuvan energian hyödyntämiseen.

Korjattujen rakenteiden suunnitelmanmukaista toimintaa tullaan seuraamaan Datasensen suunnitteleman IoT-kokonaisuuden avulla. Anturien mittaaman reaaliaikaisen datan avulla Dashboard-applikaatio hälyttää, jos olosuhteet rakenteissa, esim. alapohjatilassa, muuttuvat jossakin ilmanalassa rakenteiden kannalta huonoksi. Suunnitteilla on myös järjestelmän kytkeminen taloautomaatiojärjestelmään, jolloin se tarpeen mukaan tekee tarvittavat olosuhteiden vaatimat muutokset, ilman että ihmisen itse tarvitsee tehdä mitään.

Projektinsto hyödynsi Tekesin tarjoamaa Innoseteli-rahoitusta, josta saat lisätietoa alla olevasta linkistä.

Lisätietoja ja yhteistyössä www.projektinsto.fi

Projektinsto logo

Projektinsto Ky

Insinööritoimisto

Tekesin innovaatioseteli

Vainuatko hyvän idean? Datasense Oy on yksi TEKES:n innovaatiosetelin palveluntarjoajista. Voit hyödyntää sitä aina 5000€:n asti yrityksesi hankkeisiin, jotka liityyvät innovaatiotoimintaan liittyvien asiantuntijapalveluiden hankintaan.