Olosuhdemittaukset ja datapalvelut

Laadukkaat sensorit, mittaus- ja datapalvelut hiilen kierron todentamiseen, ympäristötutkimukseen, älymaatalouteen ja kiinteistöihin. Toimitamme ratkaisut vaativiin ympäristöihin suunnittelusta järjestelmätoimitukseen ja ylläpitoon.

Ympäristötutkimus

Kasvihuonekaasujen hiilidioksidi, typpioksiduuli ja metaani mittausratkaisut. Mittaus- ja datapalvelut pyörrekovarianssi ja kammiojärjestelmillä. Sääolosuhteiden, maaperän, pohjaveden ja vesistöjen pinnankorkeuden mittausratkaisut.

Sisäilma ja rakentaminen

Sisäilman laadun- ja rakennusten terveyden valvontaratkaisumme räätälöidään asiakkaidemme tarpeiden mukaisesti. Vuotovahdit, lämpötila, kosteus, hiilidioksidipitoisuus ja paine-ero. Negatiivisen paine-eron valvontapalvelu rakennus- ja asbestinpurkutyömaille.

Yhdyskuntatekniikka

Hulevesikaivojen pinnankorkeudet ja ylijuoksutusten automaattinen valvonta. Vesistöjen pinnankorkeudet ja tulvavalvonta. Pohjavesialueiden pinnankorkeuden etävalvontaratkaisut. 

Älymaatalous

Sääasemat, maaperän kosteus-, lämpötila- ja johtokykysensorit. Varastovalvonta, säiliöiden, kaivojen ja altaiden pinnankorkeuden valvonta. Etäluettavat pohjeveden pinnankorkeuden mittalaitteet altakastelun etävalvontaan. 

Pohjaveden pinnankorkeuden valvonta
Hallan valvonta, Pakkasvahti
Monipuoliset sääasemat älymaatalouteen
Maaperän mittausasemat
Kammiojärjestelmät ja mittaukset
Pyörrekovarianssijärjestelmät ja datapalvelut
Huoltovapaat sääasemat tutkimusprojekteihin
Säteilysensorit (PAR ja full sectrum)

Olosuhdemittaukset ja ympäristötutkimus

Datasense Oy on ympäristötutkimuksen, älymaatalouden ja kiinteistöjen mittauspalveluihin, mittausratkaisujen kehitykseen ja tutkimushankkeiden datapalveluihin erikoistunut yritys. Toimitamme laadukkaat ja monipuoliset kasvihuonekaasujen, sääolosuhteiden, maaperän, kasvuston, pohjaveden pinnankorkeuden, veden laadun ja sisäilmaston mittausratkaisut, laiteasennukset ja data-analyysit.

Data palveluna kerää tarkkaa ja monipuolista tietoa olosuhteista, siirtää datan pilvipalveluun analysoitavaksi ja tuottaa älykkäitä raportteja päätöksenteon tueksi.

Lisää palveluista…

Referenssejä: SYKE pelto-observatorion mittalaitteet ja datapalvelut, Luke sää- ja peltohavaintoasemat, HKScan ja Valio ympäristötutkimushankkeet, Pohjan taimi taimiston hallanvalvontajärjestelmä, Pyhäjärvi-instituutti säätösalaojatutkimus, Vaisala hiilensidonnan todentaminen uusilla teknologioilla ja menetelmäkehitysyhteistyö, Paulig CO tutkimus, BSAG Carbon Action hiiliviljely hanke. Tärkeimmät yhteistyökumppaneitamme ovat HKScan, Vaisala, SYKE, Luke, BSAG, Tampereen ja Helsingin yliopistot.

Asiakkaamme ja yhteistyökumppanit

Sensetiimi valmiina auttamaan

Intohimomme on edistää asiakkaidemme liiketoimintaa, tutkimusprojektien läpivientiä ja kestävää kehitystä älykkäiden palveluiden ja laadukkaiden mittausratkaisujen avulla. Perehdymme perusteellisesti asiakkaidemme tarpeisiin, ympäristöhuoliin ja teknologioiden mahdollisuuksiin löytääksemme parhaan mahdollisen ratkaisun. Ota yhteyttä! Suunnitellaan yhdessä paras ratkaisu.

Ympäristötutkimus ja kasvihuonekaasujen mittaukset

jari.hakkarainen@datasense.fi +358 40 5022740 

Sisäilma, rakennukset ja asbestin purkutyömaat 

timo.maaranen@datasense.fi +358 40 5170112

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous